Εθνικής Αντιστάσεως & Δαρειώτου 13, Τρίπολη, ΤΡΙΠΟΛΗ, 221 00
2710 235001-2